Gummy Eyeballs

$11.99
One pound of slightly creepy yet absolutely delicious tasting gummy eyeballs.